Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po - Pá, 9 - 18 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

FACEBOOK


INSTAGRAM

Sledujte novinky na Intagramu. 

instagram.com/eshopmb


FESTIVALY

V průběhu letní sezóny navštěvujeme se stánkem a s tričky řadu festivalů naší country a bluegrassové scény. 

Gody - Liberec

Potlach - Český Jiřetín

Country - Račice

Jamboree - Čáslav

Festbál - Chlumek

BG Čtyřlístek - Ploukonice

Janouškovo Ústí - Ústí nad Orlicí

BG Fest - Velešín


 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eSHOPMB.cz, který je provozován prodávajícím na internetové stránce www.eshopmb.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Obchodní podmínky jsou platné od  7. 4.  2021 do odvolání a jsou k dispozici na internetové adrese http://www.eshopmb.cz/martha-black/3-OBCHODNI-PODMINKY.

Provozovatel internetové obchodu:

Martina Piškytlová
Cíglerova 1077/6, 198 00 Praha 9, Česká republika

IČ: 87907356
Nejsem plátce DPH.

Podnikatel zapsán  v živ. Rejstříku Městská část Praha 14 č.j. UMCP14-ŽO/11/2013/HOR/3.

 

Odpovědná osoba a kontakt:

Martina Piškytlová

Tel.: +420 606 622 002

Pracovní doba:

9,00 – 18,00 hod.

1) O registraci a ochraně osobních údajů

Nákup zboží v internetovém obchodě na www.eshopmb.cz je možný pouze po sdělení osobních údajů.

1.1. Martina Piškytlová, se sídlem Cíglerova 1077, 19800 Praha 9, IČ: 87907356 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- adresu/sídlo

1.2 Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

1.3 Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

1.4 Zpracování osobních údajů je prováděno Martinou Piškytlovou tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

b) Poskytovatelem služby Zásilkovna.cz a Nejvýhodnější doručení, provozované společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

1.5 Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: eshopmb@seznam.cz

1.6 Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky eSHOPMB.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

- základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování   osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu -oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

-          Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA;

1.7 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatelský účet - Zákaznická sekce

Na základě registrace při objednávce zboží si může kupující vytvořit registraci do Zákaznické sekce. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, který kupující obdrží na uvedený email.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Odesláním objednávky kupujícího je uzavřena kupní smlouva. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující před uskutečněním objednávky svůj souhlas potvrdí zaškrtnutím políčka "Souhlasím s Obchodními podmínkami", pokud tak neučiní, nelze objednávku v internetovém obchodě zrealizovat. Obchodní podmínky rovněž obdrží s potvrzením objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu zrušit či upravit její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo je omezená dostupnost zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, dojde ke zrušení Kupní smlouvy.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí za podmínek Storno objednávky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude od kupujícího požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V potvrzení objednávky je uvedena předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky. Zrušení objednávky Vám bude potvrzeno na Váš uvedený email.

3) Cena zboží a způsoby úhrady

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Za zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Dobírka - objednané zboží uhradíte v hotovosti při převzetí.

Platba předem - při výběru této možnosti obdržíte Zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Splatnost zálohové faktury činí 7 kalendářních dní. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet č. 1243745183/0800. Pokud platba nebude uhrazena do doby splatnosti, dojde ke stornu objednávky.

4) Přeprava a dodání zboží:

Cena za přepravu a platbu dobírkou se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy a platby.

Ceník a způsob dopravného pro doručení zásilky

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Nejvýhodnější doručení na adresu                                     110 Kč

Osobní odběr Zásilkovna                                                      75 Kč

Dobírka Nejvýhodnější doručení                                          25 Kč

Dobírka Zásilkovna                                                               15 Kč

Odběr Festivaly                                                                       0 Kč

Bankovním převodem                                                             0 Kč

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nejvýhodnější doručení                                                 140 Kč

Osobní odběr Zásilkovna                                               120 Kč

Dobírka Nejvýhodnější doručení                                     25 Kč

Dobírka Zásilkovna                                                          15 Kč

 

Balení a expedice                                                            0 Kč

 

Pokud nebude kupující zastižen, obdrží oznámení o nedoručení zásilky (prodávající neručí za řádné plnění služeb). Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště či pobočce nebo požádat o opětovné doručení.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

O odeslání zásilky je zákazník informován e-mailem nebo sms zprávou.

4) Záruka

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

5) Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede rostřednictvím formuláře „Odstoupení od smlouvy“, že odstupuje od smlouvy s uvedením popisu zboží, čísla objednávky, jména a adresy, data nákupu (nebo data obdržení) a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující hradí náklady na vrácení zboží a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou (§ 1820 odst. 1 písm. g).

S potvrzením objednávky kupující obdrží formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“.

Jak postupovat při vracení zboží

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Vrácení peněz

Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky nebo po předložení dokladu, že zboží bylo odesláno přepravní službou.

7) Reklamace

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

11) Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

12) Řešení sporů

Kupující, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš internetový obchod eSHOPMB.cz

Možnosti dopravy

Zásilkovna

PPL

Logo
Zákaznická podpora EshopMB.cz
(Po - Pá, 9 - 18 hod.)
© Copyright 2021 Martha Black
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz